Home การศึกษา การเตรียมอาชีพการศึกษาคอมพิวเตอร์และตัวเลือกหลักสูตร

การเตรียมอาชีพการศึกษาคอมพิวเตอร์และตัวเลือกหลักสูตร

by Olmsted Utah

ผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยบำรุงรักษาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คุณสามารถศึกษาอาชีพด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์ได้โดยลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง การฝึกอบรมสามารถทำได้ในระดับและสาขาวิชาต่างๆ คุณสามารถได้รับการศึกษาที่ได้รับการรับรองที่คุณต้องการเพื่อเข้าสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จโดยการวิจัยโปรแกรมและลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวเลือกมีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงระดับปริญญาเอกในการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณได้รับการฝึกฝนที่คุณต้องการ

ตัวเลือกการศึกษาสำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์รวมถึงการได้รับใบรับรองหรือปริญญาที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถลงทะเบียนในโปรแกรมที่คุณเลือกเพื่อรับใบรับรอง เช่นเดียวกับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาเฉพาะทางและอาชีพที่เป็นไปได้จะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ แต่ละระดับจะต้องมีการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรมักใช้เวลาหลายสัปดาห์จนถึงหนึ่งปี และหลักสูตรอนุปริญญาสามารถจบได้ภายในสองปี โดยทั่วไปแล้วปริญญาตรีจะใช้เวลาสี่ปีในการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีกสองถึงสี่ปี คุณสามารถลงทะเบียนในโปรแกรมที่เหมาะกับคุณเพื่อเริ่มกระบวนการฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะเตรียมคุณให้พร้อมในการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย พร้อมเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอาชีพที่คุณใฝ่ฝัน สาขาวิชาเฉพาะสามารถรวมถึง:

วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
…และอีกมากมาย การเรียนเพื่อประกอบอาชีพในด้านใดด้านหนึ่งเหล่านี้จะต้องมีการศึกษาบางหัวข้อ คุณสามารถตั้งตารอที่จะเรียนรู้:

การวิเคราะห์ระบบ
การติดตั้ง
HTML
วิชวลเบสิก
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
การพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบอินเตอร์เฟส
…และอีกหลายวิชาที่เกี่ยวข้อง. โรงเรียนและวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองซึ่งมีการฝึกอบรมประเภทนี้สามารถเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์

มีอาชีพมากมายที่สามารถเข้าร่วมได้เมื่อได้รับใบรับรองหรือหลักสูตรปริญญาที่ได้รับการรับรองแล้ว คุณสามารถฝึกฝนเพื่อเป็นนักออกแบบกราฟิก ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ประสานงานระบบ ผู้จัดการโครงการ หัวหน้างานโปรแกรม ผู้ดำเนินการแผนกช่วยเหลือ นักพัฒนาเว็บไซต์ และอาชีพอื่นๆ การได้รับการฝึกอบรมด้านการศึกษาที่ได้รับการรับรองที่จำเป็นในการแสวงหาอาชีพเช่นนี้สามารถทำได้โดยการเลือกระดับการศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะที่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบเว็บและมัลติมีเดีย การสื่อสาร และอื่นๆ คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการด้วยการค้นหาโปรแกรมที่เหมาะกับคุณและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้

You may also like