Home การศึกษา ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนในแคนาดา

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนในแคนาดา

by Olmsted Utah

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในแคนาดาต้อนรับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 1,30,000 คนต่อปี ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นง่ายและมีโอกาสในการจ้างงานที่ดี แคนาดาเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพในราคาค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับนักเรียนต่างชาติสำหรับหนึ่งปีการศึกษา (8 เดือน) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีคือ 11,903 ดอลลาร์แคนาดา

ปริญญา อนุปริญญา หรือใบรับรองของแคนาดาได้รับการยอมรับว่าเทียบเท่ากับปริญญา/อนุปริญญา/ใบรับรองของสหรัฐอเมริกา

สถานที่เรียนที่ปลอดภัย
แคนาดามีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างสงบ ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย อาวุธปืนมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและไม่ได้รับอนุญาตในแคนาดา ซึ่งไม่เหมือนกับในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของแคนาดา
ในแคนาดา มีโรงเรียนของรัฐและเอกชนที่ได้รับเงินสนับสนุน รวมทั้งวิทยาลัยชุมชน/สถาบันเทคนิค วิทยาลัยอาชีพ โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนมัธยม ค่ายฤดูร้อน มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ จังหวัดต่างๆ มีระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน

ภายใต้ระบบของแคนาดา เด็กไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนชั้นอนุบาล เด็กที่เข้าโรงเรียนอนุบาลมักจะเริ่มตั้งแต่อายุสี่หรือห้าขวบ เด็กทุกคนเริ่มเกรด 1 (มาตรฐานแรกในหลายประเทศ) เมื่ออายุประมาณ 6 ปี โดยปกติปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายนถัดไป โรงเรียนมัธยมขึ้นไปถึงเกรด 11 หรือ 12 ขึ้นอยู่กับจังหวัด เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยได้

แคนาดามีมหาวิทยาลัย 92 แห่งและวิทยาลัยชุมชน 175 แห่ง นักศึกษาต่างชาติชอบที่จะลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากพวกเขาต้องการการศึกษาเพียง 15 ปีสำหรับหลักสูตรอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรบัณฑิต เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษา 16 ปีเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยได้

สหกิจศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต/อนุปริญญาบางใบมักมีส่วนประกอบแบบร่วมมือที่ต้องชำระเงิน เป็นการผสมผสานระหว่างหลักสูตรกับงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นอาชีพการงานได้อย่างคุ้มค่า นักศึกษาจะได้เชื่อมต่อกับตลาดงานในแคนาดา ดังนั้นประสบการณ์การทำงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ
วีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษาถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ วีซ่านี้อนุญาตให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันของรัฐหลังมัธยมศึกษาและสถาบันเอกชนบางแห่งมีโอกาสยื่นขอวีซ่าทำงานตามข้อเสนอการจ้างงานในสาขาการศึกษาของตน และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับประสบการณ์การทำงานที่สำคัญของแคนาดาในสาขาที่เรียน เป็นระยะเวลาหนึ่งหรือสองปี

ในขณะที่อยู่ในแคนาดาด้วยวีซ่าทำงาน คุณยังสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรควบคู่ไปด้วย เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะสามารถอยู่ในแคนาดาต่อไปได้

การขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในแคนาดา
หากคุณเป็นนักเรียนต่างชาติและต้องการศึกษาต่อในแคนาดา คุณอาจต้องใช้วีซ่าผู้พำนักชั่วคราวและใบอนุญาตการศึกษา นักเรียนที่มีขอบเขตของควิเบกจำเป็นต้องได้รับ CAQ (Quebec Application Certificate) คุณอาจต้องการเอกสารอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางและประเภทและระยะเวลาการศึกษาของคุณ

ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการศึกษาหากโปรแกรมการศึกษาที่คุณเลือกใช้เวลาน้อยกว่าหกเดือน โปรแกรมที่ยาวกว่าหกเดือนต้องมีใบอนุญาตการศึกษา

หากคุณจะศึกษาในโปรแกรมระยะเวลาหกเดือนหรือน้อยกว่า แต่ตั้งใจที่จะศึกษาต่อในโปรแกรมอื่นหลังจากจบโปรแกรมระยะสั้นนี้ คุณควรสมัครขอใบอนุญาตการศึกษาก่อนที่คุณจะมาแคนาดา หากคุณไม่มีใบอนุญาตการศึกษาที่ถูกต้องและต้องการศึกษาต่อ คุณจะต้องออกจากแคนาดาเพื่อสมัคร

You may also like