Home เงินกู้ 3 ตัวช่วยที่จะทำให้การขอสินเชื่อเงินสดได้ดอกเบี้ยต่ำ

3 ตัวช่วยที่จะทำให้การขอสินเชื่อเงินสดได้ดอกเบี้ยต่ำ

by Olmsted Utah

หากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน หนึ่งในธุรกรรมอย่างหนึ่งที่คงไม่มีใครไม่รู้จักก็คงจะเป็นธุรกรรมการขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน คอนโด รถยนต์ ตลอดไปจนถึงการขอสินเชื่อเงินสดเพื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็อาจจะต้องประกอบไปด้วยหลายๆ ปัจจัยที่ธนาคารจะเป็นผู้พิจารณา แต่ในฐานะของผู้กู้เองควรจะต้องมีคุณสมบัติ หรือ Facts อะไรที่ควรทราบและเตรียมตัวเอาไว้บ้างเพื่อให้การขอสินเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเงินสดได้ดอกเบี้ยต่ำ มาหาข้อมูลกันต่อได้จากบทความด้านล่างเลย

อาชีพที่ทำอยู่

แน่นอนว่าในฐานะของตัวผู้กู้เอง ปัจจัยหรือข้อเท็จจริงที่สำคัญประการแรกที่ทำให้การขอสินเชื่อเงินสดได้ดอกเบี้ยต่ำคืออาชีพที่ผู้กู้กำลังทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำที่มีการยืนยันความสม่ำเสมอของรายได้ผ่านสลิปเงินเดือน หรือผู้กู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็จะต้องยืนยันให้ได้ว่าตนเป็นผู้มีรายได้เข้ามาเป็นประจำสม่ำเสมอในทุกๆ เดือน และไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเป็นฟรีแลนซ์เองก็จะต้องมีจำนวนตัวเลขของรายได้เข้ามาถึงเกณฑ์ที่สถาบันทางการเงินกำหนด เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงกำลังการชำระค่างวดในทุกๆ เดือนหลังจากได้สินเชื่อเงินสดไปแล้วนั่นเอง

มีหลักฐานยืนยันรายได้อย่างถูกต้อง

สอดคล้องกับเรื่องของอาชีพผู้กู้ที่ได้เกริ่นไปในข้างต้น เพื่อให้การขอสินเชื่อเงินสดได้ดอกเบี้ยต่ำนั้น นอกจากจะประกอบอาชีพที่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้วตัวผู้กู้เองจำเป็นที่จะต้องหาเอกสารมายืนยันให้ได้ว่าตัวเองมีรายได้เข้ามาทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอแบบจริงๆ อย่างเช่นพนักงานประจำที่ยืนยันได้ด้วยหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงานและสลิปเงินเดือน ส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ก็สามารถยืนยันสถานะทางการเงินและรายได้ของตนเองผ่านรายการเดินบัญชีธนาคาร เพื่อความชัวร์แนะนำว่าให้ขอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนไปจนถึง 1 ปี ประกอบกับเอกสารอื่นๆ อย่างเช่นเอกสารเกี่ยวกับภาษีอากร เอกสารการจดทะเบียนบริษัทในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีการจัดตั้งบริษัทเป็นเรื่องเป็นราย เอกสารต่างๆ เหล่านี้จะช่วยยืนยันความมั่นคงและสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับความเชื่อถือจากธนาคารมากยิ่งขึ้น

หมั่นทำบัญชีรายรับรายจ่าย

แน่นอนว่าการทำเรื่องเพื่อขอสินเชื่อเงินสดให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ การวางแผนทางการเงินและหมั่นทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำทุกเดือนก็จะทำให้เห็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดทอนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปได้ โอกาสในการนำเอาเงินส่วนต่างนี้ไปปิดชำระทั้งเงินต้นและดอกก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะ

ในท้ายที่สุดแล้วการขอสินเชื่อเงินสดจะได้ดอกเบี้ยต่ำจริงๆ ก็ต่อเมื่อผู้กู้มีวินัยในการผ่อนชำระค่างวด หมั่นโปะค่างวดไปจนถึงการปิดหนี้ได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเงินต้นลด จำนวนดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวดก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน